Ouderraad

De Ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom het kindcentrum. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, kerst, carnaval, sportdag, spelletjesochtend, zomerfeest etc.

De OR bestaat uit 1 teamlid en ongeveer 12 ouders. We streven altijd naar een volledige bezetting om de hoeveelheid werk per lid beperkt te houden. Uit de deelnemende ouders wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
Aan het begin van ieder schooljaar worden de activiteiten over de verschillende deelcommissies verdeeld en kun je als lid van de ouderraad zelf bepalen aan welke commissies je wilt deelnemen. Als commissie krijg je een budget tot je beschikking en ben je verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de betreffende activiteit. De kinderen vinden het vaak erg leuk als hun ouders actief bij de school betrokken zijn. Daarnaast maak je als commissielid vieringen vaak van dichtbij mee en dat is natuurlijk altijd leuk.