9 juni 2017. De dag begon heel slecht: De regen viel met bakken uit de lucht. Ouders die om half 9 klaar stonden om op te bouwen voor het Zomerfeest gingen onverricht ter zaken weer naar huis. Pas tegen 2u. ’s middags werd het droog. In allerijl werd opgebouwd, en toen het feest begon rond de klok van 5u. scheen het zonnetje!

Ondanks de natte start van de dag kunnen we spreken van een zeer geslaagd zomerfeest. Er waren leuke activiteiten voor de kinderen, een natje en een droogje en ook voor de ouders was er voldoende gelegenheid om informeel een babbeltje en een drankje te doen.

Dat is immers de kracht en het doel van ons Zomerfeest: een leuke dag voor de kinderen én ontmoeten voor de ouders.

We hebben tevens de gelegenheid aangegrepen om de nieuwe ouders uit te nodigen (Kinderen van 0 – 4 jaar), om de school en de ruimten te laten zien waar straks de opvang en de peuterspeelzaal gevestigd worden.