Koers Kindcentrum Sunte Werfert

Koers Kindcentrum Sunte Werfert

Het is enige tijd stil geweest omtrent de informatievoorziening naar u als ouder over de richting die we met het kindcentrum op gaan. Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan is, integendeel. Afgelopen dinsdag hebben we hierover met alle medewerkers van de...

We hebben hart voor elkaar

We hebben hart voor elkaar

Afgelopen week zijn we begonnen met blok 4 van De Vreedzame School.Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de groep en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich...

 

 

Wie zijn wij?

Sunte Werfert is een RK basisschool, waar een team van 12 leerkrachten onderwijs geeft aan ca. 190 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Op Sunte Werfert is er veel aandacht voor de persoonlijke en de persoonlijkheidsontwikkeling. Sunte Werfert kenmerkt zich door een grote ouderbetrokkenheid waardoor tal van activiteiten, zowel binnen als buiten de school, mogelijk zijn. De sfeervolle school ligt in het centrum van Elst.

Waar staan wij voor?

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij we tegemoet willen komen aan individuele verschillen tussen kinderen.Dit is onder andere uitgewerkt door het gebruik van actuele methodes, computers en iPads, de instructietafel, zelfstandig werken, werken met blokuren, coöperatieve werkvormen, groepsplannen en planborden.

Vreedzame School

vreedzameschool pin upSunte Werfert is een Vreedzame School. Leerkrachten, leerlingen en ouders  werken samen aan een positief, veilig en democratisch klimaat op school.De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en wilt u meer weten over ons onderwijs, neemt u dan gerust contact met ons op:
T    : 0481-37 15 74
E    : info@suntewerfert.nl

Met vriendelijke groet,

Ben Hollander,
waarnemend directeur