Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
Vol enthousiasme zijn de kinderen (en de ook leerkrachten) aan de slag gegaan.

De eerste weken staan in het teken van het opstarten van de groep. Naast de organisatorische dingetjes gaat het (in de Vreedzame School) vooral over de groepsvorming, het maken van de groepsafspraken en het ophalen van de schoolregels (de grondwet)

Ook zijn de kinderen van groep 7 en 8 gestart met de training voor leerlingmediator. Dat zijn 3 dinsdagmiddagen, waarin ze oefenen hoe ze als leerlingmediator kunnen bemiddelen bij het oplossen van conflicten op het schoolplein. Juf Melissa en Juf Esther zijn onze trainers.

Al met al zijn we dus weer volop in bedrijf.