Indien u buiten de reguliere vakanties en vrije dagen van school om vrij wilt vragen voor uw kind dient u hiervoor een verlofaanvraag in te dienen. Dit dient u minimaal 6 weken voorafgaande aan de datum van het verlof te doen.

Per mail ontvangt u een bericht of het verlof al dan niet wordt toegekend. Het kan zijn dat met u contact opgenomen wordt voor een nadere toelichting op de aanvraag van het verlof.

Ook als uw kind bijvoorbeeld naar de tandarts moet of de huisarts bezoekt, dient u dit via het onderstaande formulier aan school kenbaar te maken. Uiteraard geldt hier niet de termijn van 6 weken.

 

Verlofaanvraag Sunte Werfert

1 + 12 =