Afgelopen woensdag – 4 april – heeft groep 7 het theoretisch deel van het verkeersexamen afgelegd. Gelukkig is iedereen geslaagd! Komende woensdag – 11 april – gaan ze het praktische deel afleggen. Volgens een vastgesteld parcours fietsend laten de kinderen zien dat ze de verkeersregels niet alleen goed kennen, maar ook adequaat kunnen toepassen. Ik hoop dat weer iedereen slaagt! Veel succes!