Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid is maatschappelijk een ‘hot item’. Vanaf 1 augustus 2016 moet iedere basisschool een beleidsplan hebben en beleid voeren op het gebied van sociale veiligheid. Pestbeleid is een onderdeel van de sociale veiligheid. Hoe hard we er ook aan werken; op alle scholen en in alle tijden wordt gepest. Belangrijk is de vraag hoe de school dit planmatig en systematisch tegen gaat.

Ons pestbeleid is gebaseerd op “voorkomen en genezen”

Voorkomen
Doordat we dagelijks aandacht besteden aan de manier waarop we met elkaar om willen gaan, kunnen we heel veel pestgedrag in de kiem smoren. Ook de wekelijkse lessen van de vreedzame School dragen hier aan bij. Er wordt een expliciete gedragsnorm neergelegd en de kinderen krijgen handvatten aangeboden om positief met elkaar om te gaan.

Genezen
Desondanks kunnen pestsituaties op school ontstaan. Of ze ontstaan elders en worden mee ‘de klas in genomen’.
Op basis van ondersteuning door de leerkracht, de ouders en de klasgenootjes worden zowel de pester als de gepeste geholpen hun gedrag te veranderen.

Klik hier om ons beleidsplan Sociale Veiligheid in te zien