Dit is het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
De studiedagen voor het personeel (vrije dagen voor de leerlingen)

zijn hier nog niet in opgenomen.
Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.