Algemeen

Op Sunte Werfert is er veel aandacht voor de persoonlijke en de persoonlijkheidsontwikkeling. Op Sunte Werfert werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent echter niet dat er klassikaal lesgegeven wordt. Wij komen tegemoet aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Er is dus volop ruimte voor differentiatie. Ons sfeervolle gebouw staat in het centrum van Elst.

 

Haal het beste uit jezelf

besteuitjezelfOp Sunte Werfert is er altijd veel aandacht besteed aan het behalen van goede resultaten. In de 21ste eeuw betekent dit meer dan goed leren rekenen, lezen en spellen. In de driehoek ouders-leerkracht-kind zijn we steeds zoek hoe we bij onze kinderen de intrinsieke motivatie aan kunnen boren om het beste uit zichzelf te halen. Dus ook om een goede persoon te zijn en te oefenen om straks een goede burger te zijn. Hoe rusten we kinderen toe om een goede plek in de maatschappij te verwerven op basis van hun kennis en vaardigheden. Een prachtige zoektocht, die ondersteund wordt door activerende werkvormen als onderzoekend en ontdekkend leren, samenwerken, samen leren, de uitgangspunten van de Vreedzame School en aandacht voor de 21ste Eeuwse Vaardigheden.”Haal het beste uit Jezelf”geldt ook voor leerkrachten en ouders.

 

Samen school

Op Sunte Werfert hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Met ondersteuning van een actieve ped-driehoek-3Oudercommissie is er altijd veel mogelijk op Sunte Werfert. Ook de MR draagt haar steentje bij als het gaat om meedenken met het beleid van de school. Vanuit een goed contact met de leerkracht leveren de ouders een bijdrage aan het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind op school. Ondersteuning bij allerlei les- en leeractiviteiten is meer dan welkom en gebeurt ook regelmatig. Door deze bijdrage van betrokken ouders kunnen we nog beter het beste uit onze leerlingen halen. Door thuis positief over school te spreken, dragen ouders bij aan een positief schoolklimaat waarin kinderen goed gedijen en tot ontwikkeling komen.

 

De bloeiende dorpsschool

gevel-met-plein-swAls oudste school van Elst maken we al sinds jaar en dag deel uit van de Elster gemeenschap, ons stukje maatschappij. Sterker nog, we zijn ons bewust van onze rol bij het vormen van deze gemeenschap. We noemen ons vol trots een ‘bloeiende dorpsschool’. Hiermee bedoelen we dat onze school een rol vervult in de gemeenschap. De binding met de RK kerk is bijvoorbeeld door de jaren heen een stuk minder geworden, desondanks zijn wij trots op onze bijdragen als bijvoorbeeld onze jaarlijkse vastenactie. De binding en contacten met de Elster ondernemers, waarvan velen hun kinderen op Sunte Werfert (gehad) hebben en de school ondersteunen middels de ‘Club van 50’ (sponsoring), is hecht.

 

De Vreedzame School

vreedzameschool pin upSunte Werfert is een Vreedzame School. Leerkrachten, leerlingen en ouders  werken samen aan een positief, veilig en democratisch klimaat. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Voor een verdere uitwerking van ons onderwijs verwijs ik u naar de schoolgids.