Sinds enige jaren bestaat de zogenaamde First Lego League. Het uitgangspunt en doel van de organisatoren is om leerlingen bekend te maken met Techniek en ICT.  Daarbij hebben zij gekozen om Lego in te zetten als middel om dit doel te bereiken. De First Lego League (FLL) is een wedstrijd waarbij ieder team op een speelse en spannende manier een aantal (ICT-) vaardigheden moet aantonen. Het team dat dit het meest technisch, creatief en origineel doet in de finale op zaterdag 24 november aanstaande, wint en gaat door naar de volgende ronde.

Sunte Werfert heeft besloten om dit jaar mee te doen aan deze FLL en heeft in overleg met de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 een team samengesteld. Gelet op de korte termijn waarbinnen een team samengesteld moest worden hebben we besloten die kinderen te selecteren die een deel van de lesstof zouden kunnen missen of wat makkelijker op een ander moment zouden kunnen inhalen. Indien deelname dit jaar goed bevalt willen we volgend jaar weer meedoen en gaan we uitgebreid bekijken hoe we goede selectiecriteria voor deelname op kunnen stellen. De ouders van de kinderen die deel kunnen nemen zijn inmiddels geïnformeerd. Het team dat mee gaat doen namens school wordt begeleid door ouders. Een deel van de voorbereidende activiteiten zullen onder schooltijd plaats vinden.