Taal / lezen

Wij volgen de leesvorderingen van de kinderen door het bekijken van de werkresultaten en door dagelijkse observaties. Na elke kern van VLL worden de kinderen getoetst d.m.v. controletaken. Na 3 kernen volgt een uitgebreide toetsing. Na kern 3 ( in de herfst ) volgt de zgn. herfstsignalering. De kinderen worden op verschillende onderdelen getoetst qua vlotheid en correctheid. Veilig en Vlot kern 3 wordt afgenomen. Ze krijgen een fonemen ( letter ) dictee. Ze lezen letters, woorden en zinnen. De toetsen worden individueel, buiten de groep, afgenomen door de eigen leerkracht.

Wintersignalering
De wintersignalering wordt afgenomen na kern 6 en bestaat uit een uitgebreid dictee, een letterdictee en een lettertoets ( lezen ).
Daarnaast worden de Cito onderdelen AVI lezen (een tekst lezen ) en DMT ( woorden lezen ) afgenomen.

Lentesignalering
De lentesignalering wordt afgenomen na kern 8 en bestaat uit twee spellingtoetsen. Ook wordt Veilig en Vlot kern 8 afgenomen. De kinderen lezen in 1 minuut zoveel mogelijk woorden.

Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen.
Op de website van Veilig Leren Lezen staan nuttige tips en informatie voor ouders. Leuk om te bekijken maar ook nuttig als u thuis wilt oefenen met uw kind.

De letters die uw kind leert, spreekt uw kind uit met de fonetische klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmm en rrrrr in plaats van “em “en “er “. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!!!!

Wij lezen zingend, dat wil zeggen dat de afzonderlijke klanken worden aangehouden en met elkaar verbonden. Het woordje “maan” wordt door de kinderen verklankt als mmmaaaaaaaannnn en hoeft dus niet herhaald te worden.

Lezen bevordert leesplezier en zorgt ervoor dat we genoeg leeskilometers maken.
Het is fijn als u thuis ook elke dag samen met uw kind leest.

Leesondersteuning thuis volgens de wacht- hint- prijs manier:

Laat het kind de zin uitlezen als hij / zij een fout maakt. Het krijgt dan de gelegenheid de leesfout te verbeteren.
Hoort het kind de fout niet, vraag dan de zin opnieuw te lezen.
Als een kind een woord niet weet of zich vergist, wacht dan 5 seconden zodat het kind de kans krijgt zelf de oplossing te vinden. Lukt dit niet zeg het woord dan voor of geef een hint: bijv. wat is de eerste letter of klopt het wat je leest?
Prijs: Probeer een kind niet te wijzen op wat fout gaat maar laat hem / haar weten wat er goed gaat ( positieve feedback ).
Prijs:
– als een kind zelf een fout ontdekt en verbetert
– als een kind de zin goed heeft gelezen
Het prijzen kan kort: “goed zo”, “mooi “, “goed verbeterd”.

Wekelijks staat er een actueel verhaal op het bord. Op maandag is het spannend wat er nu weer op staat. Zou ik er in staan? Naast het verhaal staan woordrijen met verschillende leesmoeilijkheden op het bord.