Sova Training

afb2 afb1
Spel Praatgroep

SoVa-training

In februari 2013 gaat voor de derde keer de Sociale Vaardigheidstraining van start. De training is ontwikkeld door Nathalie van Kordelaar en Marianne Schmidt, beiden orthopedagoog. Zij hebben een methode ontwikkeld voor sociale vaardigheidstrainingen ook wel SoVa-trainingen genoemd.

Kordelaar en Schmidt merkten dat veel kinderen het moeilijk vonden om, wat ze bij de bestaande trainingen leren, toe te passen in hun dagelijkse leven. Daarom hebben zij een SoVa-training opgezet waarin de integratie van de vaardigheden thuis en in de groep centraal staan. Ook de kinderen uit de groep die niet meedoen aan de training profiteren ervan. De lessen en opdrachten zijn ondergebracht in een uitgave voor de onderbouw (‘Zo gaan Roos en Tom met elkaar om’) en een voor de bovenbouw (‘Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om’). De rollenspellen, lichaamsgerichte spellen en groepslessen lenen zich goed om sociale vaardigheden aan te leren en kinderen emotioneel weerbaarder te maken.

Vanaf februari 2011 zijn wij, samen met basisschool De Esdoorn gestart met een jaarlijkse training, deSpel Praatgroep. Gerry Kluijtmans geeft de training samen met José van Reen (leerkracht van de Esdoorn). Beiden hebben zij een cursus gevolgd bij Nathalie van Kordelaar en Marianne Schmidt .

Er nemen zowel kinderen van de Esdoorn als van Sunte Werfert aan deel. De trainingen zijn bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld last hebben van ernstige verlegenheid, die onhandig zijn bij het leggen van nieuwe contacten, die zich niet durven te verweren of vaak bij ruzies en vechtpartijen zijn betrokken of kinderen die graag vriendjes willen krijgen en houden maar daarbij problemen ondervinden.

De twaalf trainingen worden op de dinsdagmiddag onder schooltijd gegeven in de speelzaal van onze school en duurt per bijeenkomst een uur. Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen via de leerkracht van hun kind informatie en een vragenlijst. De trainers selecteren uit de ingevulde vragenlijsten zes kinderen die de training gaan volgen. Voordat de training start, wordt er voor de ouders van de betreffende kinderen een ouderavond georganiseerd. De ouders krijgen dan uitgebreide informatie over de training en kunnen dan vragen stellen.

Gedurende de training zijn er drie contactmomenten met ouders namelijk een voorlichtingsavond, een avond waarop de voortgang besproken wordt en een individueel eindevaluatiegesprek.

Ieder kind dat de training volgt, krijgt een SoVa-map. Hierin kunnen de ouders steeds zien wat er tijdens een training is besproken en geoefend. Voorin zit ook een lijst met individuele aandachtspunten. De leerlingen krijgen huiswerkopdrachten mee die erg belangrijk zijn voor het proces. Het geleerde moet namelijk dagelijks in praktijk worden gebracht om effect te krijgen.

Om die reden krijgen ook de leerkrachten van de kinderen een SoVa-map waarin zij geïnformeerd worden over de inhoud van de training en waarin lessen staan die met de hele groep gedaan worden.

Wij hopen dat de kinderen door deze trainingen:

  • inzicht krijgen in het sociaal gedrag van henzelf en dat van anderen,
  • competenter worden in de sociale omgang met leeftijdgenoten,
  • minder spanning ervaren en minder faalangstig zijn in sociale situaties,
  • het ingeoefend gedrag gaan gebruiken in de dagelijkse omgeving.

De ervaringen van de afgelopen twee jaar zijn goed. Kinderen die deelnemen geven aan dat ze veel van de training leren. Eén van de kinderen verwoordde het als volgt: “Ik weet nu hoe ik vrienden moet maken. Dat je ook naar anderen moet luisteren en niet alleen moet doen wat je zelf wilt. En dat je niet zo snel moet denken dat je gepest wordt want soms is het plagen. Maar dan mag je wel zeggen dat je het niet leuk vindt. En juf, ik heb nu al twee vriendinnen!”