Schoolondersteuningsprofiel

SOPSinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 heeft iedere basisschool de verplichting een School Ondersteunings Profiel (SOP) op te stellen en via de website te publiceren.

In het SOP geeft de school aan wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot het bieden van Passend Onderwijs, welke basisondersteuning de school kan bieden, welke extra ondersteuning en wat de ambities van de school in deze zijn.
Het SOP wordt ieder schooljaar geactualiseerd. Klik op de afbeelding om het SOP te openen/downloaden.