Poster De stappen van onderzoekend lerenIn alle groepen wordt gewerkt en geleerd over dinosaurussen. Het schoolbrede project heet T-rex en de bedoeling is dat de kinderen onderzoekend gaan leren.

Een manier van leren waarbij we samen met de kinderen kijken wat we al weten over een onderwerp, maar ook wat we nog willen weten. Vervolgens gaan we met het laatste aan de slag . Kinderen werken in kleine groepen, formuleren een onderzoeksvraag, voeren onderzoek uit en presenteren hun bevindingen aan de rest van de groep. Een heel andere manier van leren, die ook een andere manier van lesgeven vraagt: veel meer een begeleidende rol van de leerkracht. Om dit op een goede manier te doen, zijn we samen aan het leren, waarbij het team intensief begeleidt wordt door het Wetenschaps Knooppunt Radboud Universiteit.