Wij zijn bezig ons rekenonderwijs verder te verbeteren. Een  onderdeel van dit verbetertraject is de inzet van Rekensprint. Ná de voorjaarsvakantie gaan we hier mee beginnen. Rekensprint houdt in dat kinderen op school bezig gaan met het automatiseren van de bewerkingen bij rekenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de erbij en eraf sommen en de tafels. Een kwartier per dag zijn alle kinderen van school hier mee bezig. Het idee is dat door deze dagelijkse oefening kinderen makkelijker leren automatiseren. Dat is weer nodig om makkelijk en snel te kunnen rekenen zonder dat bijvoorbeeld nog de vingers worden gebruikt om te tellen.