Passend Onderwijs

Binnen de Wet Op Passend Onderwijs (2014) verplicht iedere school zich om zich maximaal in te spannen om de aangemelde en toegelaten leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Natuurlijk kunnen we geen maatwerk per leerling leveren. Dat hoeft gelukkig ook niet.

Door goed te differentiëren en naar de kwaliteiten van kinderen te kijken, komen we een heel eind.
Enkele aspecten van Passend Onderwijs zijn:

Convergente Differentiatie

convergente-differentiatieWe gaan er in principe van uit dat alle leerlingen aan dezelfde (eind)doelen werken. De manier waarop we dit doen kan per (groep) leerling(en) verschillen:
1. Er is een groep kinderen in iedere klas die met minimale instructie aan het werk kan;
2. Er is een groep kinderen in iedere klas die een goede werkinstructie behoeft en dan aan het werk kan;
3. Er is een groep kinderen die de leerstof verwerkt mbv een herhaalde instructie en/of een begeleide inoefening.
Op deze manier werken haast alle kinderen – op verschillende manieren – aan dezelfde leerdoelen.

 

Extra zorg

Extra zorg is voor die leerlingen die niet binnen het hierboven geschetste beeld vallen. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen, die ondanks alle inspanningen de doelen niet halen. Zoals kinderen met een leerstoornis. Zij krijgen voor het betreffende vak een aangepast programma.
Onder de extra zorg vallen ook die leerlingen voor wie het hierboven geschetste beeld te makkelijk is. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, op een andere manier leren en derhalve een andere aanpak behoeven. Ook voor deze leerlingen is er een aangepast, gepersonaliseerd programma.

Een aantal uitgangspunten van passend onderwijs zijn uitgewerkt naar de zogenaamde ‘1-zorgroute’.
klik hier voor meer info over de 1-zorgroute.

School Ondersteunings Profiel

SOPSinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 heeft iedere basisschool ook de verplichting een School Ondersteunings Profiel (SOP) op te stellen en via de website te publiceren.

In het SOP geeft de school aan wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot het bieden van Passend Onderwijs, welke basisondersteuning de school kan bieden, welke extra ondersteuning en wat de ambities van de school in deze zijn.
Klik op de afbeelding om het SOP te openen/downloaden.