Op Sunte Werfert hebben ouders een belangrijke rol. Ouders zijn betrokken en willen graag meedoen. Wij zijn van mening dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders – kind – school. Ondersteuning bij allerlei les- en leeractiviteiten is meer dan welkom.. Door thuis positief over school te spreken dragen ouders bij aan een positief schoolklimaat waarin kinderen goed gedijen en tot ontwikkeling komen.

In de menu’s hieronder ziet u veel informatie over de Medezeggenschapsraad, de Oudercommissie, de Club van 50 en nog veel meer info voor u, ouder.