Oudercommissie

Foto OC april 2016De oudercommissie (OC) helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom de school. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, kerst, de vastenactie, carnaval, sportdag, spelletjesochtend, zomerfeest etc.

De OR bestaat uit 2 leerkrachten en ongeveer 12 ouders. We streven altijd naar een volledige bezetting om de hoeveelheid werk per lid beperkt te houden. Uit de deelnemende ouders wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen.
Aan het begin van ieder schooljaar worden de activiteiten over de verschillende commissies verdeeld en kun je als lid van de ouderraad zelf bepalen aan welke commissies je wilt deelnemen. Als commissie krijg je een budget tot je beschikking en ben je verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de betreffende activiteit. De kinderen vinden het vaak erg leuk als hun ouders actief bij de school betrokken zijn. Daarnaast maak je als commissielid vieringen vaak van dichtbij mee en dat is natuurlijk altijd leuk.

Overzicht leden oudercommissie 2015 – 2016

Mirjam Bos – voorzitter
Rob Smit – penningmeester
Secretaris:  Vacature

Leden: Maaike van Bennekom, Alice Janssen, Saskia Peters, Janet Stevens, Carina te Witt, Natasja van Koten, Sjako Meesters,
Albert Hogeterp en 2 vacatures.

Namens het team: Ingrid van Empel