Open dag 22 januari 2016

flyer open dagOp vrijdag 22 januari 2016 houdt Sunte Werfert een open ochtend. Deze ochtend is speciaal bedoeld voor ouders die  op zoek zijn naar een school voor hun kind. De klassendeuren zijn open deze ochtend. U wordt welkom geheten, rondgeleid en u kunt – desgewenst – uw kind direct aanmelden.

Wij willen graag laten zien wat wij in huis hebben, waar wij als school voor staan.

Sunte Werfert is een ‘traditionele’ basisschool, die echter qua vernieuwingen niet heeft stilgestaan. Traditioneel in  de zin van organisatie van groepen (voor ieder leerjaar een groep), en ook in de zin van rust, regelmaat en respect.

Vernieuwend in de zin van moderne methoden, die uitgaan van onderzoekend leren. Vernieuwend ook in de zin van veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Tenslotte: Sunte Werfert is een Vreedzame School. Wij zien de school als een oefenplaats voor de democratische maatschappij. Leerlingen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer, samenwerking en een taakgerichte leersituatie. Ook de ouders hebben hier een belangrijke rol in.