Jeelo

In het schooljaar 2020/2021 gaat Sunte Werfert starten met een pilot van Jeelo ( je eigen leeromgeving). Dat doen we niet alleen op de basisschool, maar ook op het Peutercentrum en op de Kinderopvang. Jeelo is een methode voor wereldoriëntatie met als doel: samenhang aan te brengen in de leerstof, de maatschappij te betrekken bij het leren, de kinderen laten leren dat er verbanden zijn in wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Jeelo is op onze school methodevervangend voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieu, burgerschap, mediawijsheid,wetenschap en techniek. In Jeelo zijn de 21e eeuwse vaardigheden geïntegreerd. Is er een eigen leerlingvolgsysteem met portfolio. Krijgen kinderen zicht op hun eigen ontwikkellijnen.

Na het eerst gezamenlijke thema, Omgaan met elkaar, dat start op maandag 31 augustus, gaan de teams evalueren en zal het vervolg voor de rest van het schooljaar worden uitgezet.

 

 

 

 

V