Onderzoekend Leren

Onderzoekend Leren is een manier van leren die nauw aansluit bij de interesse van het kind. Dit begint al in de kleuterklas, waar de juf door middel van vragen de nieuwsgierigheid van het kind opwekt, leidt en gebruikt als inzet voor het leerproces. Vragen stellen is dan heel belangrijk.

Vanaf groep 3 wordt Onderzoekend Leren ook doorgezet naar de andere vakken. We streven er naar dat kinderen vragen stellen, op onderzoek uitgaan en op deze manier hun leef- en begrippenwereld vergroten.

Bij het onderzoekend leren maken we gebruik van het ‘7 stappen model van Onderzoekend leren’. (Zie afbeelding hierboven)
Naast de leerstof die de leerkracht in de introductiefase aan de kinderen overdraagt is er veel aandacht voor de eigen onderzoeksvragen van de kinderen en de presentaties van de bevindingen van de leerlingen aan elkaar.

Vanaf groep 5 wordt Onderzoekend Leren ingezet bij wereldoriëntatie. We werken met de thematische methode Blink Wereld die jaarlijks met 5 grote thema’s werkt. In  deze thema’s komen alle doelen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Vaardigheden die hierbij horen zijn onderzoeken, presenteren, ICT-vaardigheid, nieuwsgierig zijn, samenwerken, creatief zijn, communiceren, probleemoplossend kunnen werken en denken, etc. Deze vaardigheden worden ook wel de ‘vaardigheden van de 21e eeuw genoemd (21 Century Skills).