Wat zijn we trots op alle kinderen van groep drie. Iedereen kent nu alle letters en het lezen gaat steeds vlotter. In groep drie wordt erg veel gelezen. ’s Ochtends beginnen we met Stil lezen. Iedereen  leest in zijn eigen boekje op eigen niveau.  Na het stil lezen kijken we of we nog moeilijke woorden hebben gelezen waarvan we de betekenis niet weten.  We zoeken op wat de woorden betekenen en schrijven het op. De woorden stoppen we in de moeilijke woordendoos. Regelmatig worden deze woorden herhaald zodat we onze woordenschat kunnen uitbreiden.  Soms mag iemand vertellen waar zijn/haar boekje over gaat of een stukje er uit voorlezen. Zo kunnen we elkaar enthousiast maken om een bepaald boek te kiezen. Op het bord staan elke week een nieuwe woorden en een verhaal geschreven. Die worden elke dag kort herhaald. Veel herhaling is belangrijk bij leren lezen.  We zijn een tijdje geleden begonnen met race-lezen. Je mag dan in vijftien seconden zoveel mogelijk woordjes lezen. De bedoeling is dan om je eigen record te verbreken. Dat lukt bijna altijd en de kinderen vinden dit erg leuk.  Elke dag lezen wij de kinderen voor tijdens het eten en drinken. We proberen zoveel mogelijk verschillende boeken voor te lezen (prentenboeken, verhalen, gedichtjes, informatieboeken etc.)

Het is fijn als u thuis ook dagelijks met uw kind oefent. Dit hoeft maar tien tot 15 minuten per dag. Als u uw kind helpt met lezen kunt u gebruik maken van de “wacht-hint-prijs”-methodiek.

Als uw kind een woord niet weet of zich vergist, dan moet u niet direct corrigeren maar even wachten. U wacht ongeveer vijf volle seconden voor u ook maar iets doet en u geeft uw kind de kans om zelf de gemaakte fout te herstellen.  Als uw kind de fout niet zelf herstelt. Zegt u: “lees de zin nog eens.”  Meestal ontdekt uw kind de fout en leest het de zin de tweede keer wel goed. Als dat niet zo is geeft u een hint. Bijvoorbeeld kijk eens naar dat woord, met welke letter begint die? Of u zegt het fout gelezen woord voor. Dan laat u uw kind de zin nog eens lezen. Prijs het kind als dit goed gaat!

Veel leesplezier samen met uw kind!