Leerstrategieën

Op Sunte Werfert willen we graag dat de kinderen maximaal betrokken zijn bij het onderwijs. Dit doen we door activerende leerstrategieën of activerende werkvormen in te zetten.
Twee belangrijke werkvormen die door de hele school heen gebruikt worden, zijn:

Zelfstandig werken

In alle groepen van de school leren de kinderen zelfstandig te werken. Dit is belangrijk voor het ontwikkelen van de zogenoemde executieve vaardigheden als plannen, organiseren, omgaan met uitgestelde aandacht en ontwikkelen van het vermogen zelf problemen op te lossen. Bijkomend voordeel is dat de leerkracht op deze manier tijd heeft om leerlingen die extra hulp nodig hebben, te begeleiden. In het verlengde hiervan biedt zelfstandig werken ook een weg naar meer differentiatie ofwel het rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Differentiatie naar instructie, naar inhoud maar ook naar verwerkingsdiepte en interesse. Zo komen we tegemoet aan het eigen ontwikkelingstempo van kinderen.

 

 

Coöperatief Leren

Leerlingen werken bij coöperatief leren (samenwerkend leren) in kleine groepjes op een gestructureerde manier samen aan een leertaak met een gemeenschappelijk doel. Coöperatief Leren stimuleert dat de leerlingen actief de aangeboden informatie verwerken, toepassen of oefenen. Doordat de leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen, hun gedachten onder woorden brengen, ondergaat de leerstof een persoonlijke bewerking en krijgt daardoor meer betekenis voor de leerling. Leerlingen leren op deze manier met elkaar en van elkaar. Coöperatief Leren wordt in alle groepen systematisch ingezet en verhoogt de motivatie, de betrokkenheid en de resultaten van het leren.