De Koningsspelen van vrijdag 22 april zijn geslaagd te noemen!
Na een toch wel moeilijke openingsdans, die – gelukkig heel goed – door groep 7 voorgedaan werd, ging het ochtend-programma van start: voor de helft van de kinderen startte de vossenjacht midden in het dorp, terwijl de andere helft spelletjes deed op school. Na de ochtendpauze werd het omgedraaid. Voor zowel de kinderen die de vossenjacht deden, als de kinderen die in school bleven, was het erg leuk.  na de ochtend was de onderbouw vrij.

’s Middags hebben de kinderen van de groepen 6 en 7 in de speeltuin van de Eshof gespeeld, terwijl de kinderen van de groepen 5 en 8 zich in de school en op het plein vermaakten.

We prijzen ons op Sunte Werfert gelukkig met zeer betrokken ouders, die zich vandaag ook weer vol energie hebben ingezet om mee te werken aan deze dag: Samen school!