Het is enige tijd stil geweest omtrent de informatievoorziening naar u als ouder over de richting die we met het kindcentrum op gaan. Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan is, integendeel. Afgelopen dinsdag hebben we hierover met alle medewerkers van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de school een heel goede studieavond gehad. De studiedag 5 februari aanstaande staat ook in het teken van de koers die we willen gaan varen. In de volgende nieuwsbrief zult u uitgebreider geïnformeerd worden over waar we nu precies staan en waar we naartoe willen ontwikkelen.