De afgelopen weken is er in groep 1-2 heel veel aandacht besteed aan dit blok van De Vreedzame school. In de nieuwsbrief werd gesproken over “We lossen conflicten zelf op”. Dit klopt!

In groep 1-2 staat het begrip conflict nog wat verder af van de belevingswereld van het kind. Vanaf groep 3 leren de kinderen het verschil tussen een conflict en een ruzie.

Naast het oplossen van een “ruzie” en hoe je dat in stappen doet, hebben we ook steeds weer besproken of je het dan altijd met elkaar eens moet zijn of dat je iedere keer de ander maar gelijk moet geven. Dat was best lastig. Je mag toch niet boos worden? Als je boos wordt dan gedraag je je net als de Havik van onze Axenroos! Toch mag je soms wel boos zijn, maar het gaat er dan om hoe je iets tegen de ander zegt. Aap en Tijger hebben ons  iedere keer weer geholpen.Tijger speelde met een puzzel maar aap wilde ook graag met Tijger spelen. Helaas niet door ook te gaan puzzelen. Hij verstoorde het spel en er ontstond een ruzie.

De kinderen grepen direct in; “Tijger jij had moeten zeggen ‘stop ik wil niet dat je stoort!'”,  “Aap jij moet eerst vragen of tijger ook wilt spelen”, “Als je boos bent moet je eerst afkoelen en niet gaan slaan!”

De kinderen waren zeer betrokken en als u ze vraagt naar hoe een ruzie op te lossen, krijgt u vast de 4 volgende stappen te horen:

1 Stop! Hou op!   2. Word rustig.  3. Bedenk een goede oplossing.  4. Los het op.

Tijdens spel en werkmomenten horen wij nu regelmatig deze termen en ook zien we dat kinderen in gesprek gaan om het samen eens te worden. Ook durven ze steeds vaker te zeggen dat ze eerst zelf nog willen afkoelen voordat ze willen praten!

Lukt het echter niet samen dan spreekt het voor zich dat de leerkracht gaat helpen.

Steeds vaker zien wij dat kinderen het eerst samen proberen. Een mooie ontwikkeling.