In iedere groep wordt in de eerste 2 weken van het school  Klasbord opgestart. Klasbord is een Facebook-achtige, besloten omgeving, waarin de beheerder (lees: leerkracht) de ouders informeert over wat er in de klas gebeurt. Net als Facebook gebeurt dit met foto’s en (korte) teksten. Ouders hebben een App op de telefoon of kunnen via de computer volgen.

Hiermee kunnenwe ouders nog beter, makkelijker én leuker informeren over wat hun kind op school doet/beleeft/meemaakt.