Groep 8b

Klasbord

Klasbord is een communicatiemiddel tussen de school en ouders. Het is een Facebook-achtige tool, waarmee de beheerder (lees: leerkracht) korte teksten en foto’s kan plaatsen, die vervolgens door de volgers gezien kunnen worden via de App. We gaan Klasbord in alle groepen gebruiken om u middels foto’s en tekst te informeren wat er in de klas gebeurt . Per klas is het een gesloten gemeenschap, dus de info is alleen toegankelijk voor de ouders van de betreffende groep. Via de leerkracht hebt u (of krijgt u) de nodige informatie om u aan te melden.

Leerkracht: Monique Breijer

Leerkracht: Monique Breijer

ma-di-wo

Docent:

Docent:

do-vr