Groep 8

foto volgt

Informatie betreffende traject Voortgezet Onderwijs

iep-eindtoets  Filmpje over de IEP – Eindtoets

Klasbord

klasbord_logo-testKlasbord is een communicatiemiddel tussen de school en ouders. Het is een Facebook-achtige tool, waarmee de beheerder (lees: leerkracht) korte teksten en foto’s kan plaatsen, die vervolgens door de volgers gezien kunnen worden via de App. We gebruiken Klasbord in alle groepen om u middels foto’s en tekst te informeren wat er in de klas gebeurt . Per klas is het een gesloten gemeenschap, dus de info en de foto’s zijn alleen toegankelijk voor de ouders van de betreffende groep. Via de leerkracht krijgen ouders de nodige informatie om zich aan te melden.

Leerkracht(en)

foto volgt

Joost (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Dulcine (woensdag)