De leerlingen van groep 6 hebben de afgelopen maanden geoefend met Typeworld. Een programma dat de typevaardigheid oefent. Hoewel het intensieve oefenen op school nu stopt, kunnen de kinderen thuis nog dooroefenen. Ondertussen hebben we de ouders gevraagd naar hun ervaringen en mening over dit aanbod. We hebben met hen geëvalueerd. De uitkomst was positief, met enkele verbeterpunten: Ouders vinden het prettig dat de kinderen op school goed en snel leren typen en ondersteunen onze visie dat dit een belangrijke vaardigheid is voor nu en in de toekomst.

De volledige evaluatie vindt u hier.