Dinsdag en woensdag hebben de leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. Sinds vorig schooljaar maken wij gebruik van de IEP-toets, en niet meer van de CITO Eindtoets. De IEP-toets is kindvriendelijker en wordt in 2x2uur afgenomen. De uitslag komt pas in mei en is niet meer van belang voor de schoolkeuze voortgezet onderwijs. Immers, dit is al achter de rug. De leerlingen hebben zich al ingeschreven voor de school van hun keuze. Dit gebeurt op basis van het advies van de basisschool en niet meer op advies van de eindtoets.
Ik wens alle kinderen veel succes komende week!