We hebben deze week een goede start gemaakt. Zowel leerkrachten als leerlingen geven aan dat het fijn is om weer op school te zijn. Deze eerste week is er veel aandacht voor de groepsvorming vanuit de Vreedzame School: We horen bij elkaar. In alle klassen worden afspraken gemaakt hoe we met elkaar om willen gaan. Dit komt op de groepsposter, die het hele jaar blijft hangen.
Ook de peuterspeelzaalgroep heeft een goede start gemaakt. Ik kan nu al verklappen dat we komende week gaan uitbreiden naar 5 ochtenden per week.
Komende week zullen ook de groepen van de kinderopvang drukker worden. Voor veel kinderen begint dit pas op 1 september. Medewerkers van alle geledingen zijn blij met elkaar en met de samenwerking. Een droomstart.