De Vreedzame School

vreedzameschool pin upSunte Werfert is een Vreedzame School. Leerkrachten, leerlingen en ouders  werken samen aan een positief, veilig en democratisch klimaat. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Het programma is opgebouwd in 6 ‘blokken’ per jaar. Bij ieder blok hoort een nieuwsbrief en voor de leerjaren 1 t/m 6 is er per blok een Kletskaart. De kletskaart is speciaal voor ouders, zodat zij thuis gericht met hun kind mee kunnen praten over wat ze in het betreffende blok besproken en/of geleerd hebben.  Zo wel de nieuwsbrieven als de kletskaarten kunt u hieronder per blok inzien en downloaden door op de blauwe tekst te klikken.

DVS blok 1Nieuwsbrief voor ouders blok 1 – We horen bij elkaar

Kletskaart blok 1 – we horen bij elkaar – groep 1-2
Kletskaart blok 1 – we horen bij elkaar – groep 3
Kletskaart blok 1 – we horen bij elkaar – groep 4
kletskaart blok 1 – we horen bij elkaar – groep 5
Kletskaart blok 1 – we horen bij elkaar – groep 6


 

logo blok 2Nieuwsbrief voor ouders blok 2 – we lossen  conflicten zelf op

Kletskaart blok 2 – we lossen conflicten zelf op – groep 1-2
Kletskaart blok 2 – we lossen conflicten zelf op – groep 3
Kletskaart blok 2 – we lossen conflicten zelf op – groep 4
Kletskaart blok 2 – we lossen conflicten zelf op – groep 5
Kletskaart blok 2 – we lossen conflicten zelf op – groep 6


 

Logo blok 3Nieuwsbrief voor ouders blok 3 – we hebben oor voor elkaar

Kletskaart blok 3 – we hebben oor voor elkaar – groep 1-2
Kletskaart blok 3 – we hebben oor voor elkaar – groep 3
Kletskaart blok 3 – we hebben oor voor elkaar – groep 4
Kletskaart blok 3 – we hebben oor voor elkaar – groep 5
Kletskaart blok 3 – we hebben oor voor elkaar – groep 6


 

logo-blok-4Nieuwsbrief voor ouders blok 4 – we hebben hart voor elkaar

Kletskaart blok 4 – we hebben hart voor elkaar – groep 1-2
Kletskaart blok 4 – we hebben hart voor elkaar – groep 3
Kletskaart blok 4 – we hebben hart voor elkaar – groep 4
Kletskaart blok 4 – we hebben hart voor elkaar – groep 5
Kletskaart blok 4 – we hebben hart voor elkaar – groep 6


 

logo vreedzame school blok 5Nieuwsbrief voor ouders blok 5 – we dragen allemaal een steentje bij

Kletskaart blok 5 – we dragen allemaal een steentje bij – groep 1-2
Kletskaart blok 5 – we dragen allemaal een steentje bij – groep 3
Kletskaart blok 5 – we dragen allemaal een steentje bij – groep 4
Kletskaart blok 5 – we dragen allemaal een steentje bij – groep 5
Kletskaart blok 5 – we dragen allemaal een steentje bij – groep 6


 

Logo blok 6Nieuwsbrief voor ouders blok 6 – we zijn allemaal anders

Kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders – groep 1-2
Kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders – groep 3
Kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders – groep 4
Kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders – groep 5
Kletskaart blok 6 – we zijn allemaal anders – groep 6


 

Hieronder ziet u de poster met  de schoolregels2015/05/20 schoolregels SW