De Vreedzame School, blok 3 We hebben oor voor elkaar.

Aap en Tijger hadden een vreselijke ruzie. Wat bleek nu? Aap had een mooie stuiterbal aan Tijger gegeven. Tijger dacht dat hij deze stuiterbal mocht houden. Maar van Aap mocht Tijger hem alleen even lenen. Ze hadden dus een misverstand. Gelukkig konden Aap en Tijger door de hulp van de kinderen de ruzie oplossen. In blok 3 hebben we het onder andere gehad over misverstanden. We hebben geleerd dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en vragen te stellen als je iets niet begrijpt. Ook hebben we het gehad over een gezichtspunt. En dat het begrijpen van elkaar gezichtspunt belangrijk is om een conflict op te kunnen lossen. We leerden dat je een eigen mening mag en kan hebben en dat dit niet hoeft te leiden tot een conflict. Ook al heb je je eigen mening, soms is het wel nodig om het  met elkaar eens te worden. En dan moet je zeggen: vooruit dan maar! En dat is best wel eens lastig….maar wij blijven oefenen in groep 3