Onze school maakt deel uit van Wonderwijs.

 In deze stichting hebben 15 scholen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hun krachten gebundeld.
De dagelijkse leiding is in handen van twee leden van het College van Bestuur, mw. Yvonne Smits en dhr. Eddy Verrips. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuurlijk handelen, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De personeelsomvang is rond de 250 fte en het aantal leerlingen rond de 4.000. Meer informatie is te vinden op www.wonderwijs.nl

 

 

Adresgegevens:

Wonderwijs
Hoenderik 9, 6662 VM Elst
Postbus 210 6660 AE  ELST
Tel: 0481 – 350003
Mailadres: info@wonderwijs.nl
website: www.wonderwijs.nl

Commissie van Bestuur: Dhr. E. Verrips en Mevr. Y. Smits