Onze school maakt deel uit van Stichting Wonderwijs.

 

Stichting Wonderwijs

Kindcentrum Sunte Werfert maakt deel uit van Stichting Wonderwijs. In Wonderwijs hebben vijftien basisscholen en (integrale) kind centra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Binnen Wonderwijs werken ruim 350 professionals elke dag aan de brede ontwikkeling van ca. 4000 kinderen.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Klik hier om meer te lezen over Stichting Wonderwijs. 

 GMR
Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en meebeslissen over in onderwerpen die alle scholen binnen Wonderwijs aangaan. 

Klik hier om meer te lezen over de GMR van Wonderwijs,

 

 

Adresgegevens:

Wonderwijs
Hoenderik 9, 6662 VM Elst
Postbus 210 6660 AE  ELST
Tel: 0481 – 350003
Mailadres: info@wonderwijs.nl
website: www.wonderwijs.nl

Commissie van Bestuur: Dhr. E. Verrips en Mevr. Y. Smits