Aanmelden van uw kind

Procedure bij aanmelding en inschrijving voor school.

Door de komst van de Wet op Passend Onderwijs hebben alle basisscholen hun inschrijfprocedure moeten aanpassen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen  aanmelden en  inschrijven.

Hoe werkt het?

1.  Aanmelding

Als uw kind 2,5 – 3 jaar is oud is, oriënteert u zich op  de schoolkeuze. Wij stellen het in het kader van deze oriëntatie erg op prijs een persoonlijk gesprek met u te hebben, gevolgd door een rondleiding door de school. Mocht u na de oriëntatie voor onze school kiezen, dan kunt u uw kind aanmelden op onze school.  U krijgt een bevestiging van deze aanmelding.  Na deze bevestiging hoort u geruime tijd niets van ons.

U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden
en mailen naar info@suntewerfert.nl;
wij nemen dan contact met u op voor een afspraak.

2. Inschrijving

Tussen de 3 jaar en 6 maanden en 3 jaar en 9 maanden nemen wij contact met u op voor het vervolg. Het gaat nu om inschrijving. Voordat de school overgaat tot inschrijving kijken we eerst samen met u of onze school de geschikte school is voor uw kind. Hierbij gebruiken we ook de overdrachtgegevens van de voorschoolse voorziening waar uw kind is (kinderopvang of peuterspeelzaal).  In 9 van de 10 gevallen gaan we over tot inschrijving.  In een enkel geval kunnen we samen tot de conclusie komen dat uw kind een onderwijs- en ontwikkelbehoefte heeft, die aan aparte aanpak/zorg vraagt die onze school niet kan bieden. In dat geval adviseren en helpen wij u om een andere school te zoeken.

U kunt het inschrijfformulier hier downloaden
en mailen naar info@suntewerfert.nl;
wij nemen dan contact met u op voor een afspraak.

3. Naar school

Is uw kind eenmaal ingeschreven, dan kan het vanaf de 4e verjaardag naar school, Voorafgaand aan dit moment plant de leerkracht met u een intakegesprek en enkele ‘wendagen’, zodat uw kind alvast kan wennen. Hebt u al één of meerdere kinderen op Sunte Werfert, dan is een oriëntatie wellicht overbodig. In dat geval kunt u direct overgaan tot aanmelden en volgen wij de procedure van inschrijven zoals hierboven beschreven.